Tấm lòng của cô

GD&TĐ – 17 tuổi tôi mới bắt đầu học lớp 6. Đó là chuỗi ngày vô cùng buồn tủi và mặc cảm, bởi một người thanh niên sắp đến tuổi lập gia đình mà ngày ngày phải đeo khăn quàng…