Dạy con trẻ sự bao dung

Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên là khởi nguyên của một nền triết Việt cổ. Khi giải thích thế giới quan về nguồn gốc người Việt nguyên khai, truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên cũng đồng thời nêu bật mối…
Bồi dưỡng phát triển hiệu trưởng

GD&TĐ – Nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Học viện Quản lý Giáo dục cho thấy, ở các nước trong khu vực ASEAN, họ đã phát triển hiệu trưởng theo cách riêng, Việt Nam có thể tham…