Công văn số 976/SGDĐT-CTTT ngày 08/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên trong việc tổ chức tham quan, học tập trong các kỳ nghỉ hè

Download (DOC, 35KB)

Nguồn link

Share this post

Post Comment