Học bổng du học bậc tiến sĩ ngành Y tại Đan Mạch

Học bổng du học bậc tiến sĩ ngành Y tại Đan Mạch


Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) rất hân hạnh được trao học bổng Tiến sĩ về Thiết kế Chăm sóc và Hợp tác Chăm sóc Người bệnh “cho sinh viên quốc tế. Các học bổng này cung cấp để hỗ trợ nghiên cứu trong thiết kế hệ thống y tế.

Giới thiệu học bổng

Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Bắc Âu và là điểm chuẩn với các trường đại học tốt nhất trên thế giới. DTU là một trường đại học độc lập và tự quản với Hội đồng Quản trị là cơ quan có thẩm quyền cao nhất.

 

Khoá học: Học bổng này dành cho chương trình đào tạo tiến sĩ.

Đề tài nghiên cứu:  Học bổng này được trao trong lĩnh vực “Thiết kế chăm sóc và chăm sóc hợp tác với bệnh nhân”

Học bổng: Học bổng này sẽ bao gồm:

Trường đại học cung cấp công việc thú vị và đầy thách thức trong môi trường quốc tế tập trung vào giáo dục, nghiên cứu, tư vấn khoa học và đổi mới, góp phần nâng cao nền kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội

Số học bổng: Chưa biết

Có thể học bổng tại Đan Mạch

Đủ điều kiện

Các ứng viên nên có bằng thạc sĩ về kỹ thuật thiết kế, thiết kế hệ thống y tế, thay đổi hành vi, thiết kế truyền thông, y tế CNTT, y tế kỹ thuật số, y học và công nghệ, y sinh học.

 

 

Ứng viên phải có bằng tương đương với trình độ học vấn tương đương với bằng thạc sĩ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhận học bổng này.

Yêu cầu nhập học đại học

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng tương đương với trình độ học vấn tương đương với bằng thạc sĩ.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn vào ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo duhoc.onlineSource link

Share this post

Post Comment