Học bổng Emirates tại Đại học Hoa Kỳ, 2017

Học bổng Emirates tại Đại học Hoa Kỳ, 2017


Đại học Hoa Kỳ ở Emirates cố gắng phát triển sinh viên về đức tin, trí tuệ và nhân vật có kỹ năng và mong muốn tiếp tục học tập và phục vụ những người khác trong suốt cuộc đời của họ.

Giới thiệu học bổng

Đại học Hoa Kỳ trong phương châm của Emirates (AUE) là “Không có gì là không thể” và thông qua cụm từ nâng cao năng lực này, nó liên tục nuôi dưỡng học sinh của mình để tiếp tục học tập như tham gia vào thế giới làm việc, thông qua con đường hoàn thiện để thành công.

 

 

– Cấp độ: Học bổng theo học chương trình Cử nhân, Thạc sỹ và Anh ngữ.

– Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học bất kỳ khóa học do trường cung cấp.

– Học bổng: Học bổng chỉ áp dụng cho học phí (học phí) và không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác. Khoản học bổng sẽ không bao gồm / bao gồm bất kỳ khóa học nào được thực hiện bên ngoài Đại học Hoa Kỳ ở Emirates (AUE) (bên trong và bên ngoài UAE)

– Số học bổng: Có tới 40 suất học bổng.

– Học bổng có thể được thực hiện tại UAE

Điều kiện

– Tiêu chuẩn chung

 • Đối với chương trình cử nhân: Bằng tốt nghiệp trung học được chứng nhận bởi các cơ quan liên quan với mức trung bình cuối cùng tối thiểu là trên 90% (hoặc tương đương).
 • Đối với Chương trình sau đại học: Bằng Cử nhân Bằng cấp của một trường đại học được công nhận bởi Bộ Giáo dục UAE, với CGPA tối thiểu 3,6 trên 4,0, hoặc tương đương.
 • Quốc tịch: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch đủ điều kiện để xin học bổng. Ưu tiên sẽ được cấp cho các ứng viên từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

 

 

– Yêu cầu nhập học đại học

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Dành cho sinh viên đại học:
 • Chứng chỉ tiếng Anh với điểm số dưới đây:

+ ILETS: 5.5

+ TOFL PBT: 527

+ TOEFL IBT: 70

+ EmSAT English 1250

– Đối với sinh viên đại học:

 • Thư giới thiệu từ trường (Không quá 3 tháng)
 • Chứng chỉ tiếng Anh với điểm số dưới đây:

+ ILETS: 5.5

+ TOFL PBT: 527

+ TOEFL IBT: 70

+ EmSAT English 1250

 • Thư xin học bổng ghi rõ chương trình / Trường / Cao đẳng dự kiến.
 • Giấy chứng nhận hành vi tốt từ cả trường học trước đây và cảnh sát.
 • Bốn bức ảnh kích thước hộ chiếu

– Đối với ứng viên tốt nghiệp:

 • Thư giới thiệu của hai giảng viên tại trường đại học trước.
 • Chứng chỉ tiếng Anh với điểm số dưới đây:

+ ILETS: 6.5

+ TOFL PBT: 577

+ TOEFL IBT: 90

+ EmSAT English 1550

 • Thư xin động viên ghi rõ chương trình / Trường / Cao đẳng dự kiến.
 • Giấy chứng nhận hành vi tốt của cảnh sát.
 • Bốn bức ảnh kích thước hộ chiếu

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn xin học bổng là 30 tháng 7 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo duhoc.onlineSource link

Share this post

Post Comment