Học cao học ngành Khoa học Thư viện tại Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Học cao học ngành Khoa học Thư viện tại Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh


1. Ngành Khoa học Thư viện đối với xã hội

Trong xã hội hiện đại, thông tin là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi cá nhân và tổ chức cũng như của cả đất nước. Do đó, ngành Khoa học Thư viện ngày càng trở nên cần thiết và có vị trí quan trọng trong xã hội. Nếu các bạn yêu thích công việc quản lý và cung cấp tài liệu, thông tin trợ giúp mọi người thành công trong cuộc sống, học tập, làm việc thì khoa Thư viện-Thông tin trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh của chúng tôi là nơi trang bị hành trang tốt cho bạn vào nghề.

2. Ngành Khoa học Thư viện đào tạo những nội dung gì?

Sinh viên ngành Khoa học Thư viện được trang bị khối kiến thức đại cương về khoa học xã hội nhân văn và khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

  • Khối kiến thức đại cương trang bị cho sinh viên hiểu biết và năng lực nhận thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội; giúp tạo dựng nền tảng tri thức cần thiết đối với một người lao động trí thức trong tương lai.
  • Khối kiến thức, kỹ năng của ngành Khoa học Thư viện trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thư viện học, thông tin học và thư mục học; khả năng thực hiện được các hoạt động thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác và cung cấp thông tin trong mọi cơ quan, tổ chức; đồng thời áp dụng được công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin-thư viện.
  • Bên cạnh các khối kiến thức nêu trên, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khoá và các môn học tự chọn.

3. Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp


Điểm mạnh của sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Thư viện là khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng người dùng tin khác nhau; khả năng làm việc ở nhiều môi trường, cơ quan khác nhau; khả năng thích ứng và tiếp tục học tập để phù hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc đa dạng. Điều này giúp sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào cần người làm công việc quản lý và cung cấp thông tin.

4. Bậc đào tạo Cao học

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ cao học ngành Khoa học Thư viện từ năm 2017.

– Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung

– Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 2 năm.

5. Các kênh cung cấp thông tin

Thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Khoa học Thư viện tại trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có thể tìm hiểu các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Nhà trường qua các kênh liên lạc sau:

– Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại:

Phòng Đào tạo: 08.38992901

Khoa Thư viện -Thông tin: 08.37444561

– Website: www.hcmuc.edu.vn;

– Email: tuyensinhvhs@gmail.com

Theo Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí MinhSource link

Share this post

Post Comment