Category: Chưa được phân loại

Thấp thỏm chuyện tăng lương

Sản phẩm của giáo dục là con người, nhân tố quyết định cho bất kỳ sự chuyển động nào của mọi mặt đời sống xã hội. Tương lai của một dân tộc, sự hưng thịnh của quốc gia được quyết…
Chủ biên SGK Ngữ văn mới:

PGS Đỗ Ngọc Thống, Tổng chủ biên chương trình môn Ngữ văn mới Chia sẻ với báo chí ngày 7-12, PGS Đỗ Ngọc Thống cũng cho rằng việc tiếp nhận một tác phẩm, nhất là tác phẩm lớn thì bao…
Trường ĐH được thành lập doanh nghiệp

Tại điều 14 của dự thảo Luật Sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ĐH nêu rõ: Cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp (DN), công ty. Thương mại hóa kết quả…
Hai hệ đào tạo khó cùng một chuẩn

Đào tạo chính quy tập trung hay đào tạo thường xuyên không tập trung được cấp bằng như nhau theo dự thảo Luật Giáo dục ĐH sẽ không là vấn đề phải tranh luận nhiều nếu như cơ sở đào…
Gia tăng tiếp xúc giúp tăng niềm hạnh phúc

Đó là khẳng định của diễn giả John W. Berry (Tiến sĩ Trường Đại học Edinburgh) – cựu Giáo sư khoa Tâm lý học trường Đại học Queen (Canada) đồng thời là Giáo sư nghiên cứu tại Học viện Kinh…
Đồng nhất văn bằng, lo lập lờ chất lượng

Theo dự Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi), hình thức đào tạo chính quy hay tại chức sẽ không được ghi lên văn bằng như quy định hiện hành. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH…