Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra HKII cho các trung tâm GDTX

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra HKII cho các trung tâm GDTX

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung cho các trung tâm theo các khối lớp và môn học như sau:

Lớp 10: Môn Toán, Ngữ văn, Vật lý; Lớp 11: Môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử; Lớp 12: Môn Toán, Ngữ văn.

Nội dung kiểm tra: Trong phạm vi chương trình học kỳ II và bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDTX cấp THPT.

Hình thức đề kiểm tra: Môn Toán, Vật lý, Lịch sử của lớp 10, lớp 11 đề tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan (60% nội dung tự luận, 40% nội dung trắc nghiệm khách quan).

Môn Toán của lớp 12 đề tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan (30% nội dung tự luận, 70% nội dung trắc nghiệm khách quan). Môn Ngữ văn đề tự luận.

Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II của các đơn vị.

Lập Phường

VietBao.vn

Nguồn link

Share this post

Post Comment