Thông tin mới nhất về tình hình xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1

Thông tin mới nhất về tình hình xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1

170 trường, cơ sở, phân hiệu tức 50% trường đạt 100% chỉ tiêu trong đợt 1.

Nguồn link

Share this post

Post Comment